De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Maurice Jennequin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Maurice Jennequin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Maurice Jennequin

Cumuleo