De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Karine Jiroflée

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Karine Jiroflée
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Karine Jiroflée

Cumuleo