De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Omer Jonas

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Omer Jonas
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Omer Jonas

Cumuleo