De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Willy Vermeersch

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Willy Vermeersch
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Willy Vermeersch

Cumuleo