De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Herbert Keutgen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Herbert Keutgen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Herbert Keutgen

Cumuleo