De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Lucien Vermeiren

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Lucien Vermeiren
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Lucien Vermeiren
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Lucien Vermeiren

Cumuleo