De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacqueline Vermeylen

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacqueline Vermeylen
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacqueline Vermeylen
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacqueline Vermeylen

Cumuleo