De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Guy Lallemand

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Lallemand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Lallemand
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Guy Lallemand

Cumuleo