De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Omer Laloux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Omer Laloux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Omer Laloux

Cumuleo