De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Mathieu Lamant

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Mathieu Lamant
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Mathieu Lamant
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Mathieu Lamant

Cumuleo