De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Charles Lambert

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Charles Lambert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Charles Lambert

Cumuleo