De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Louis Lambert

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Louis Lambert
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Louis Lambert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Louis Lambert

Cumuleo