De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Véronique Lambin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Véronique Lambin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Véronique Lambin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Véronique Lambin

Cumuleo