De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pol Lambot

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pol Lambot
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pol Lambot
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pol Lambot

Cumuleo