De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Léopold Lapage

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Léopold Lapage
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Léopold Lapage

Cumuleo