De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marie-Thérese Lapeere

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marie-Thérese Lapeere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marie-Thérese Lapeere

Cumuleo