De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Etienne Laurent

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Etienne Laurent
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Etienne Laurent

Cumuleo