De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Fernande Lauvaux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Fernande Lauvaux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Fernande Lauvaux

Cumuleo