De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Romain Verreydt

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Romain Verreydt
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Romain Verreydt

Cumuleo