De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Urbain Lavigne

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Urbain Lavigne
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Urbain Lavigne

Cumuleo