De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Soliana Leandri

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Soliana Leandri
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Soliana Leandri

Cumuleo