De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Leclercq

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Leclercq
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Leclercq

Cumuleo