De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Leclere

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Leclere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Leclere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Leclere

Cumuleo