De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Roger Leclere

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Roger Leclere
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Roger Leclere
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Roger Leclere

Cumuleo