De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean Lecomte

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Lecomte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean Lecomte

Cumuleo