De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Ulrich Lefèvre

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Ulrich Lefèvre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Ulrich Lefèvre

Cumuleo