De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacques Lega

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Lega
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacques Lega

Cumuleo