De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Vincianne Legros

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Vincianne Legros
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Vincianne Legros
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Vincianne Legros

Cumuleo