De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alain Lelubre

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Lelubre
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alain Lelubre

Cumuleo