De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Gérard Lemaire

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Gérard Lemaire
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Gérard Lemaire

Cumuleo