De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Pierre Lemarchand

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Lemarchand
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Pierre Lemarchand

Cumuleo