De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Nathalie Lenaerts

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Nathalie Lenaerts
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Nathalie Lenaerts

Cumuleo