De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Lengele

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Lengele
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Lengele

Cumuleo