De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Mauro Lenzini

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Mauro Lenzini
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Mauro Lenzini

Cumuleo