De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Alfred Léonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Alfred Léonard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alfred Léonard
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Alfred Léonard

Cumuleo