De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Philippe Léonard

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Léonard
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Philippe Léonard

Cumuleo