De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van André Lepas

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door André Lepas
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Lepas
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door André Lepas

Cumuleo