De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jacqueline Lequeux

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacqueline Lequeux
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacqueline Lequeux
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jacqueline Lequeux

Cumuleo