De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Marcel Lhoest

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Lhoest
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Lhoest
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Marcel Lhoest

Cumuleo