De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Eric Libert

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Eric Libert
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Eric Libert

Cumuleo