De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Pierre Libotte

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Libotte
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Libotte
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Pierre Libotte

Cumuleo