De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Beatrijs Verstraeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Beatrijs Verstraeten
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Beatrijs Verstraeten

Cumuleo