De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Claudine Verstraeten

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Claudine Verstraeten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Claudine Verstraeten

Cumuleo