De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van JoŽl Livyns

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door JoŽl Livyns
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door JoŽl Livyns

Cumuleo