De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Francis Lizin

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Lizin
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Lizin
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Francis Lizin

Cumuleo