De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Georges Loix

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Loix
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Georges Loix

Cumuleo