De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Paul Lovinfosse

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Paul Lovinfosse
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Paul Lovinfosse

Cumuleo