De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Jean-Michel Lubrez

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Michel Lubrez
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Jean-Michel Lubrez

Cumuleo