De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van Sofie Luyten

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door Sofie Luyten
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door Sofie Luyten

Cumuleo