De evolutie van de mandaten, ambten en beroepen van John Maghe

Alle mandaten uitgeoefend in 2006 door John Maghe
De bezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door John Maghe
De onbezoldigde mandaten uitgeoefend in 2006 door John Maghe

Cumuleo